Przetwarzanie danych osobowych

(POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI)

Priorytetowym celem firmy Naturally Piotr Króliczek z siedzibą w Targanicach jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług: dbałości o detale, materiały, jakość i funkcjonalność produktów.

Z gwarancją zaangażowania, kreatywnego podejścia i sumiennie wypełniającego swoje obowiązki zespołu pracowników i współpracowników. Firmę tworzą ludzie z pasją spełniający marzenia Klientów, dokładający wszelkich starań, aby zaufanie którym zostali obdarzeni nie zostało zachwiane.

Stając na stanowisku, że informacja jest strategicznym zasobem każdej organizacji, wdrożony został System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Naszym Klientom pragniemy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności lub zniszczeniem aktywów związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem informacji.

Problematyka ochrony informacji odgrywa istotną rolę w świadomości Właściciela, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez Naturally Piotr Króliczek  i należy do kompetencji osób w niej zatrudnionych. Zakres ochrony i podjęte środki są adekwatne do własności aktywów związanych z systemami przetwarzania informacji.

Głównymi celami stawianymi dla Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego ze stawianymi sobie wymaganiami są:

1. Zapewnienie zgodności z prawem i obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacyjnymi i innymi;

2. Ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem;

3. Stałe podnoszenie świadomości pracowników;

4. Zmniejszenie ryzyka utraty informacji;

5. Zaangażowanie wszystkich pracowników w ochronę informacji.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest zapewnienie środków niezbędnych do realizacji przedstawionej Polityki Bezpieczeństwa Informacji, wyznaczenia i aktualizacji celów, stosowania zabezpieczeń oraz technik zabezpieczeń, a także świadomość Właściciela oraz pracowników o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Nazwa podmiotu:

Naturally – Piotr Króliczek

Adres podmiotu:

ul. Graniczna 27a

34-120 Targanice

NIP:

9372292682

Właściciel:

Piotr Króliczek

Za tak opisaną i wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa Informacji wraz z pracownikami odpowiada Właściciel firmy Piotr Króliczek.

Naturally Piotr Króliczek  specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych mebli na wymiar, a także kamiennych blatów i parapetów oraz drewnianych drzwi i podłóg,  daleko przekraczających standardy powszechnych rozwiązań czy banalnego stylu. Ich nowatorskie i wysublimowane projekty oraz autorskie rozwiązania odpowiadają indywidualnym potrzebom Klientów.

Oferujemy  projekty i wykonanie śmiałych, niepowtarzalnych aranżacji wnętrz stworzonych przez zespół doskonałych projektantów, technologów drewna, stolarzy oraz monterów.